www.ingebed.info

begeleiding bij rituelen en zingeving ingebed in bijbelse traditie

Kennismaking

Ik ben José Quaedvlieg- de Vaan. Aan de Universiteit van Tilburg heb ik de opleiding Klassieke Theologie en de Research Master Biblical Studies succesvol afgesloten. Daarnaast houd ik me al lange tijd als vrijwilliger bezig met parochiële werkzaamheden op verschillende gebieden, o.a. geloofsgesprekken met volwassenen en samenstellen van en voorgaan in avondwakes.

Zowel het vrijwilligerswerk als ook de studie zijn niet alleen gericht op een verrijking van mijn persoonlijk geestelijk leven. Ze worden ook ingegeven door een gevoel van roeping - een roeping om mijn opgedane kennis en ervaring te delen

  • met mensen die zoeken naar een passende vormgeving bij rituelen op een keerpunt in hun leven, zoals bij het afscheid van een dierbare
    » rituelen
  • met mensen die geïnteresseerd zijn in de zingeving van bijbelverhalen
    » zingeving