www.ingebed.info

begeleiding bij rituelen en zingeving ingebed in bijbelse traditie

Ingebed - Begeleiding bij Rituelen en Zingeving

Staat u op het punt afscheid te nemen van een dierbare en zoekt u naar invulling en betekenisgeving? Of bent u op zoek naar zingeving in het leven? Ik kan voor u van betekenis zijn met woorden van waarde:

  • ondersteuning bij inhoud en vormgeving van een afscheid met geloof in godsverbondenheid
  • invulling voor het laatste stukje van de levensweg met ruimte voor bezinning op verleden, heden en toekomst
  • verbinding van bijbelteksten en de zin van het leven met behulp van bijbelstudie en gesprek