www.ingebed.info

begeleiding bij rituelen en zingeving ingebed in bijbelse traditie

Rituelen en Traditie

Er zijn momenten in het leven die een grote verandering markeren. Met rituelen worden deze bijzondere momenten uit het dagelijkse leven getild. Veel van deze rituelen vullen mensen op traditionele wijze in. Zoals bijvoorbeeld:

 • de beschuit met muisjes bij een geboorte,
 • het ophangen van slingers en de kaarsjes op de taart bij een verjaardag,
 • het geven van de ringen als teken van verbondenheid bij een huwelijk.

Zowel het begin als het einde van een leven zijn bij uitstek momenten die vragen om bijzondere rituelen.

Afscheid van een dierbare

Bij het afscheid van een dierbare overledene wordt steeds meer gezocht naar alternatieve plaatsen om de overledene te gedenken. Er is geen standaard invulling voor dit buitenkerkelijk ritueel en veel is mogelijk.

Mensen komen bij elkaar
om de betekenis van het leven van de overledene te duiden
om hun verdriet uit te spreken
en om troost te zoeken bij elkaar.
Ieder zoekt naar een passend afscheid 
dat recht doet aan de overledene en aan de nabestaanden.

Wanneer dit ritueel ingebed mag zijn in het geloof in goddelijke aanwezigheid bij leven en dood, kan ik u van dienst zijn bij het samenstellen van een afscheidsviering.

Mijn dienstbaarheid geldt

 • aan mensen die twijfelend zoeken naar een godsverbondenheid,
 • die zich gedragen weten door hun Schepper,
 • die zich aangesproken voelen door eeuwenoude geloofsverhalen.

Mijn ondersteuning is

Een afscheid ingebed in een bijbelse traditie van duizenden jaren waarin mensen proberen het vermoeden van goddelijke aanwezigheid uit te drukken

 • in verhalen,
 • in gebeden,
 • in rituelen.

Zoektocht en ontmoeting

De bijbelse traditie biedt taal en teken voor die momenten in het leven die diepe indruk maken. Het afscheid van een dierbare is zo'n moment.

We zoeken houvast, steun en troost en noemen de Naam die ons vertrouwd is:

Eeuwige
Bron Kracht
Ik Zal Er Zijn
Schepper Aanwezige
God

Ongeloof, boosheid en verdriet, het mag er allemaal zijn, maar daarnaast is er ook de hoop.

Ik ga met u mee in uw zoektocht bij een afscheid ingebed in het geloof: het einde aan het aardse bestaan is niet het absolute einde.

Samen geven we gestalte aan de ontmoeting met uw dierbare

 • in woorden,
 • in muziek,
 • in symbolen.

Allemaal tekenen die passen bij en herinneren aan de mens rondom wie wij samenzijn.

Als w afscheid nabij is

Het is mogelijk dat u degene bent die te horen hebt gekregen dat er geen hoop meer is op toekomst, dat u binnenkort afscheid moet gaan nemen van het leven. Misschien wilt u dan zelf invulling geven aan een afscheidsviering op bovenstaande wijze. Ook dan kan ik u mijn begeleiding aanbieden om mt u het laatste deel van uw levensweg te gaan, ruimte te geven aan uw gedachtengangen, rust te zoeken voor terugkijken en vooruitzien, en om samen met u en uw dierbaren vorm te geven aan een passend afscheid, nu en later.

Honorarium

Als vergoeding voor mijn begeleiding kunt u denken aan een bedrag vanaf €325,-. Ik houd een of twee gesprekken met u om te komen tot een levensbeschrijving of In Memoriam van uw dierbare en tot het mede vormgeven van de afscheidsdienst. Op verzoek ga ik tijdens de dienst voor en leid eventuele sprekers in. Zes weken na de afscheidsdienst kom ik bij u langs voor een terugblik op de dienst en om u een map met de voorgedragen teksten aan te bieden, als blijvende herinnering aan het afscheid.

Neemt u gerust vrijblijvend contact met mij op:

» contact