www.ingebed.info

begeleiding bij rituelen en zingeving ingebed in bijbelse traditie

Zingeving en de Bijbel

De Bijbel? Wat moet ik daar nu mee, met die verhalen uit het jaar nul? Sterker nog, sommige verhalen zijn van ver vóór het jaar nul! En toch bieden deze verhalen mogelijkheden:

voor mensen op zoek naar de wortels van een Nederlandse cultuur.

De wortels van onze Nederlandse cultuur zijn voor een groot deel gevoed door de joods-christelijke traditie. De verhalen in de Bijbel zijn een neerslag van die traditie. Kennis nemen van deze verhalen en hun mogelijke betekenis kan het begrip van de Nederlandse geschiedenis en cultuur verhelderen voor mensen die zoeken naar bezieling in hun leven

Welvaart is nog geen welzijn, dat ondervinden velen. Wanneer aan het verlangen huisje-boompje-beestje is voldaan, kan er een moment komen waarop de vraag gesteld wordt: is dit alles?

De bezieling ontbreekt, het hart begint te spreken. Het lichaam krijgt wat het nodig heeft, maar nu vraagt de ziel om aandacht. Een gevoel van leegte is binnengeslopen. Wanneer is leven goed leven?

 • Bijbelverhalen vertellen over
 • de mens geschapen als beeld van God,
 • de namen die mensen aan God gegeven hebben,
 • de betekenis van die namen voor mensen,
 • hoe mensen daardoor beeld van God kunnen zijn.

Een groeiend aantal mensen kent de bijbelverhalen niet, omdat ze zijn opgevoed met de gedachte dat zij zelf op latere leeftijd een keuze moesten maken over hun levensbeschouwelijke richting en een eventueel bijbehorende religie. Maar is het mogelijk daar echt voor te kiezen of het af te wijzen als je er geen kennis van hebt genomen?

Daarnaast is er een grote groep mensen die de verhalen wel regelmatig hoort, of gehoord heeft, maar de vele aspecten ervan niet kent. Verhalen kunnen letterlijk gelezen worden, maar ze kunnen ook beeldspraak bevatten. Vooral dit laatste is zonder begeleiding vaak moeilijk te doorgronden. We leven nu eenmaal in een heel andere tijd dan die waarin deze verhalen hun oorsprong hebben.

Daarbovenop komt het taalprobleem. De verhalen zijn van oorsprong in het Hebreeuws en Grieks geschreven. De wijze van vertalen is daarmee van groot belang voor de betekenis.

Ook de mens van duizenden jaren geleden zocht naar de zin van het bestaan. Door kennis te nemen van de bijbelse traditie kan men lezen hoe mensen in die tijd zochten naar antwoorden op dezelfde levensvragen die ook nu nog gesteld worden:

 • Waarom ben ik op de wereld?
 • Waarom is er kwaad in onze wereld?
 • Waarom krijgen goede mensen soms tegenslag op tegenslag...
 • ...en ondervinden kwaden voorspoed?
 • Wat is goed leven?

Pasklare antwoorden zijn niet voorhanden, maar we kunnen leren van de wegen die anderen - vóór ons - bewandeld hebben.

Een Cursus als Leerhuis

Inleidende Cursus

“Woorden voor het leven” is een inleidende cursus die uitleg geeft over tijd, plaats en cultuur waarin de verhalen zijn ontstaan. Dit, en ook regelmatig een blik op de oorspronkelijke taal, kan een nieuwe dimensie geven aan de betekenis van deze verhalen - toen en nu.

Cursus Brieven van Paulus

Daarnaast is er ook een vervolgcursus van eveneens 7 bijeenkomsten, die verder ingaat op de Brieven van Paulus. Met eenzelfde benadering als hierboven genoemd kijken we naar zijn erfenis, zijn boodschap en missie. We bespreken onderwerpen zoals Genade, Rechtvaardigheid en bijvoorbeeld ook de vraag Was Paulus vrouwonvriendelijk?

Cursus Apocalyps, ofwel Openbaring van Johannes

We buigen ons over het doel van deze teksten boordevol symboliek. Doorheen alle eeuwen zijn vele kunstenaars geďnspireerd door deze, soms bizarre, beelden uit de visioenen van Johannes. Gods bedoeling met de wereld en het Einde der Tijden roept veel vragen op. Ook hier kijken we naar de situatie van de oorspronkelijke lezers en zoeken zo naar betekenis in onze tijd.

Locatie:
 • Cursussen vinden plaats in De Rode Rik 2.0 te Vught. De verschillende bijeenkomsten starten oktober 2014

Voor meer informatie over tijdstip, plaats en kosten kunt u contact met mij opnemen:

» contact